Kategória Beletria

Kristína Koronthályová 1 recencia
Barbora Bernátová 1 recencia
František Kozm 1 recencia
Sara Gillingham 1 recencia
Lucia Sasková 2 recenzie
Michala Ries 3 recenzie
Michaela Galambošová 1 recencia
Inéz Melichová 2 recenzie
Arne Dahl 1 recencia
Kolektív autorov 1 recencia
Elena Krásnohorská 1 recencia
George Orwell 1 recencia
Frederick Forsyth 1 recencia
Alica Bartková 1 recencia
Silvester Krcmery 1 recencia
Michala Ries 3 recenzie
Adriana Bolyová 1 recencia
Michala Ries 2 recenzie
Michala Ries 2 recenzie
Kristína Ježovičová 2 recenzie
František Kozmon 3 recenzie
Lucia Sasková 3 recenzie
Tatiana Macková 1 recencia
Kateřina Tučková 1 recencia