Temný novovek

James Bridle

Doba neustálych technologických zmien pretvára aj naše videnie sveta. James Bridle nám ukazuje, ako sa tomuto vývoju oddávame aj bez hlbšieho poznania, a zároveň kritizuje matematické myslenie, ktoré ...nie, ktoré zvádza k viere, že každý problém je možné vyriešiť výpočtami. Temný novovek je volaním po technologickej gramotnosti a nových metaforách, ktoré nám ponúknu iný pohľad na to, ako technológie naozaj fungujú.
Viac

Sumár recenzie
Temný novovek je termín, ktorý opisuje obdobie s nesmiernym rozvojom informačných technológií. Antropocén je súčasťou temného novoveku, kde nadbytok informácií vedie k štiepeniu spoločnosti a vzniku konšpiračných teórií. Kniha Jamesa Bridlea, s názvom New Dark Age, sa sústreďuje na negatívne stránky technológií, vývoju siete, internetu a informácií. Autor uvádza príklady, ako sa technológie vymykajú kontrole a vykazujú zlyhania v automaticky generovaných produktoch a výpočtoch. Problematizuje tiež dôsledky klimatickej zmeny na technologický základ spoločnosti a krízu vedy, keď vedci len spracujú obrovské množstvá dát a vytvoria pravdu.

Doba neustálych technologických zmien pretvára aj naše videnie sveta. James Bridle nám ukazuje, ako sa tomuto vývoju oddávame aj bez hlbšieho poznania, a zároveň kritizuje matematické myslenie, ktoré zvádza k viere, že každý problém je možné vyriešiť výpočtami. Temný novovek je volaním po technologickej gramotnosti a nových metaforách, ktoré nám ponúknu iný pohľad na to, ako technológie naozaj fungujú.

Mohlo by sa vám páčiť