Zachej.sk blog

  • 9. 6. 2022

Kristoterapia (recenzia) Identita. To je kľučové slovo ďalšej z kníh poľského saleziána Dominika Chmielewského. Autor veľmi umne rozvíja tému uzdravenia v Kristovi (preto názov knihy Kristoterapia) práve na základoch našej identity. Vo veľa knihách, ktoré čítam, sa vraciam k niektorým statiam, aby som si ich vychutnal nanovo, zašiel viac do hĺbky. Túto tenkú knihu som prečítal celú Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Kristoterapia (Elias Vella)

  • 25. 5. 2022

Svätá Rafka: Kvet Libanonu (recenzia) Svätá Rafka, pomerne málo známa v našom európskom priestore, je sväticou, ktorú si Boh vyvolil, aby sa stala svedectvom veľkej lásky, obetavosti, trpezlivosti, vernosti a pokory. Rafku, ktorej celé meno znie Rafqa Choboq Ar-Rayes a ktorú pokrstili menom Petra, dáva autorka knihy Svätá Rafka: Kvet Libanonu do paralelného súvisu so svätou Ritou, ktorá Read[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Svätá Rafka Kvet Libanonu (Patrizia Cattaneo)

  • 19. 5. 2022

Duchovný boj a rozlišovanie duchov (recenzia) Aj napriek krátkosti je kniha Duchvný boj púštnych otcov veľmi poučná a prináša svetlo do našich tmavých dní. Pozostáva z piatich kapitol, prostredníctvom ktorých spoznávame myslenie pustovníkov žijúcich na púšti, hľadajúcich spojenie s Bohom. V tichosti a opustenosti začuli Otcov jemný hlas, ktorý sa prihovára nám všetkým, ale pre hlučnosť doby,[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Duchovný boj púštnych otcov (Dominik Chmielewski)

  • 25. 2. 2022

Akita: Krv a slzy Matky (recenzia) Fatima, Lurdy, La Salette… Všetko sú to miesta mariánskych zjavení, ktoré sa stali akýmsi fenoménom, avšak všetky okrem zjavení spája aj to, že predtým, ako sa stali pútnickými miestami, boli iba periférnymi oblasťami, ktoré neboli veľmi lákavé. Boli pre svet tak málo dôležitými – a Boh si ich predsa vybral, Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Akita: Krv a slzy Matky (Tomasz P. Terlikowski)


  • 1. 2. 2022

Keď zomrie náš milovaný (recenzia) „Hlboko smútime, lebo sme hlboko milovali,“ píše autorka Lorene Hanley Duquin vo svojej knihe Keď zomrie náš milovaný. Ukazuje v nej trúchlenie v oslobodzujúcom svetle. Ukazuje ho ako svätý proces, ktorého prekonanie nás môže posilniť a viesť bližšie k Pánovi. Strata blízkeho milovaného je bolestivá. Je to skúsenosť, ktorú by si zrejme nikto Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Keď zomrie náš milovaný (Lorene Hanley Duquin)

  • 26. 1. 2022

40 dní duchovného boja (recenzia) 40 dní duchovného boja od poľského kňaza Piotra Glasa je veľmi sviežou knihou, ktorá čitateľa v krátkych kapitolách spevádza na ceste duchovného boja. Autor v nich otvára základné témy ako „kto je môj Boh“, pokušenie, odpustenie, „kto je v mojom srdci, komu sa klaniam“… Páči sa mi autorov veľmi jednoduchý a zároveň priamočiary postoj, Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

40 dní duchovného boja (Piotr Glas)

  • 12. 1. 2022

Tajný denník Alžbety Leseurovej (recenzia) Kniha Tajný denník Alžbety Leseurovej je skutočným prienikom najhlbších zákutí duše tejto vzácnej ženy. Aj keď sa životný príbeh tejto Božej služobnice odohráva v 20. storočí, jej myšlienky sú nadčasové a oslovia aj ľudí dnešnej doby. Vzdelaná, jemná, inteligentná žena, zodpovedne si plniaca svoje rodinné i spoločenské povinnosti, zasiahnutá ťažkými[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Tajný denník Alžbety Leseurovej (Alžbeta Leseur)

  • 8. 12. 2021

Anjeli vo videniach veľkých mystičiek (recenzia) Svätice a anjeli, tieto bytosti – či už zemské alebo nebeské – ma vždy fascinovali. Ako žena si vždy rada prečítam knihu, kde sa píše o živote svätých žien a o ich hlbokej viere, ktorá ma vie často povzbudiť a bližšie priblížiť k Bohu. Takouto je aj kniha Anjeli Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Anjeli vo videniach veľkých mystičiek (Marcello Stanzione Myriam Castelli)

  • 22. 11. 2021

Niekedy stačí preskočiť plot (recenzia) 44 príbehov každodenného života obyčajného človeka. Asi tak by sa dalo veľmi stručne definovať obsah knihy Niekedy stačí preskočiť plot. Knihy, ktorá neprináša niečo nové. Práve naopak. Prináša každodenné situácie. Situácie, ktoré sa nám určite stali dnes, včera. Len s tým rozdielom, že sme sa pri nich možno nepristavili, nezamysleli sme Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Niekedy stačí preskočiť plot (Peter Novák)