Zachej.sk blog

  • 19. 7. 2019

Kniha rímsko-katolíckeho kňaza a biblistu Františka Trstenského je zbierkou jeho zamyslení na rôzne témy, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Ako nám napovedá názov publikácie, venuje sa postavám zo Svätého Písma, dôležitým míľnikom z Ježišovho života ako je Jeho premenenie, zmŕtvychvstanie alebo nanebovstúpenie.  Pomocou zamyslení o transcendentných veciach ako je Najsvätejšia Trojica alebo[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

O Svätom písme, tajomstvách viery a Cirkvi (František Trstenský)

  • 10. 7. 2019

Tomáš Kempenský – Nasledovanie Márie Keď sa mi do rúk dostala kniha Tomáša Kempenského, mal som veľké očakávania. Ako jeden z mnohých som sa totiž v istom momente môjho duchovného rastu stretol s Kempenského slávnou knihou Nasledovanie Krista. Dodnes si pamätám ako som hltal stránky rozsahom neveľkej knihy, ktorá v sebe skrývala návod na zbožný život nasledovania nášho Pána. Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Nasledovanie Márie (Tomáš Kempenský)

  • 17. 6. 2019

(predstavenie novinky: Modlitba, naša najhlbšia túžba) Modlíte sa mechanicky a zvykovo? Je modlitba pre vás skôr zápasom ako stretnutím sa s Bohom? Je to rozprávanie akoby do steny? Prichádza pomoc! Kniha Modlitba, naša najhlbšia túžba je zbierkou zamyslení, ktoré čerpajú z Písma, od rôznych spisovateľov a v neposlednom rade zo skúseností samotného autora – rímskokatolíckeho kňaza[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Modlitba, naša najhlbšia túžba (Ronald Rolheiser)

  • 29. 5. 2019

O múdrosti púštnych otcov a nástrahách dnešnej doby V češtine a teda v pôvodnom jazyku autora má kniha Buď, kde si podtitul: Hledání stálosti v nestálé době a zdá sa mi, že podstatne lepšie vystihuje jej hlavnú myšlienku, aj keď nič proti púštnym otcom. Vlastne to boli oni, ktorí definitívne pritiahli moju pozornosť a vyhrali tak plne obsadený konkurz na Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Buď, kde si (Štěpán Smolen)

  • 24. 4. 2019

Aj Vy sa často cítite duchovne vyprahnuto napriek tomu, že sa skutočne snažíte nasledovať Krista zo všetkých síl? Problémom nemusíte byť Vy, ba ani Váš prístup… ako skôr chýbajúce oslobodenie a uzdravenie, ktoré Vám doslova bráni zažívať naplnenie a pokoj. Spoznávate sa? Žiť naplno a kráčať vo svetle Kristovho kríža si pritom vyžaduje tú najzákladnejšiu vec, o ktorej toľkokrát Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Uzdravený mocou Ježiša (Bob Schuchts)

  • 10. 4. 2019

Franz Spirago – Zázrak svätej spovede Knihu Zázrak svätej spovede som začal čítať so záujmom a tak trochu i s otázkou, čo nové sa môžem ako praktizujúci kresťan dozvedieť o spovedi, na ktorú chodievam pravidelne. A o aký zázrak vlastne ide? Hneď na úvod treba povedať, že sviatosť zmierenia je jednou zo siedmich sviatostí, preto má pre každého kresťana veľkú dôležitosť. Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Zázrak svätej spovede (Franz Spirago)

  • 3. 4. 2019

Vybrané myšlienky otca Michala Zamkovského z knihy Spovedal som Slovensko. O misiách „Naše poslanie je robiť misie pre najviac opustených. Otázka znie – kto je dnes najviac opustený? Mládež? Ľudia na sídliskách? Migranti? Dnes opustenosť nevidieť tak jasne ako kedysi. Svätý Alfonz Mária de Liguori, zakladateľ redemptoristov, ju videl na vidieku. U nás je skrytá a zasahuje skôr veľké Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Michal Zamkovský: Spovedal som Slovensko (Imrich Gazda a Pavol Rábara)

  • 13. 3. 2019

Hneď v úvode sa priznám, že mám vo veľkej úcte mariánske zjavenia a miesta, kde sa zjavila Naša Matka. V Katolíckej Cirkvi sa miesta ako Lurdy, Medžugorje, Guadalupe alebo Fatima tešia veľkej obľube. Aj preto som so záujmom zobral do rúk knihu Fatima – celá pravda o poslednom menovanom mieste s podtitulom dejiny, tajomstvá, zasvätenie. Navyše pred necelými dvoma rokmi Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Fatima - celá pravda (Saverio Gaeta)

  • 13. 2. 2019

Osobnosť, ktorú na Slovensku netreba nijako zvlášť predstavovať. A predsa môže byť osviežujúce, položiť jej zopár otázok. Presne v tomto duchu sa nesie kniha rozhovorov s provokujúcim podnázvom: Diabol sa nás bojí. Autor položil zopár zaujímavých otázok exorcistovi Eliasovi Vellovi a čo oceňujem, je to, že to neboli notoricky známe otázky a teda aj odpovede (ako sa to žiaľ stávalo Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Exorcista Elias Vella (Elias Vella)

  • 23. 1. 2019

Kresťan, ktorý sa nemodlí, nie je kresťanom. V dnešnej dobe, ktorá je plná neistoty, vytvára  modlitba akýsi záchranný pás, ktorý má moc vliať nádej a silu do našich ubolených duší. Využívame však túto moc dostatočne? Rozumieme modlitbe a vieme, ako a prečo sa vlastne máme modliť? Odpovede na tieto i iné otázky nám ponúka útla Malá škola Read more... Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Malá škola modlitby (Anselm Grün)