Cestami poézie II.

Viliam Turčány

Druhý zväzok knižného výberu má podtitul Pri domácich prameňoch zahŕňa Turčányho literárnovedné práce o Š.F. Seleckom, J. Hollom, J. Kollárovi, S.H. Vajanskom, P.O. Hviezdoslavovi, I. Kraskovi a J. Je... Kraskovi a J. Jesenskom. Prináša aj state a štúdie, ktoré boli od 60. rokov publikované v odborných literárnych periodikách. Výrazne zjednocujúcim činiteľom autorovho diela je skúmateľský postup, dôsledne sústredený na prenikanie do umeleckej štruktúry umeleckého textu.
Viac

  • Počet strán: 212 strán
  • ISBN13:8088878802
K tejto knihe sme ešte nenašli žiadne recenzie :(
Druhý zväzok knižného výberu má podtitul Pri domácich prameňoch zahŕňa Turčányho literárnovedné práce o Š.F. Seleckom, J. Hollom, J. Kollárovi, S.H. Vajanskom, P.O. Hviezdoslavovi, I. Kraskovi a J. Jesenskom. Prináša aj state a štúdie, ktoré boli od 60. rokov publikované v odborných literárnych periodikách. Výrazne zjednocujúcim činiteľom autorovho diela je skúmateľský postup, dôsledne sústredený na prenikanie do umeleckej štruktúry umeleckého textu.

Mohlo by sa vám páčiť