Vaclav Neuer

Čítať sa to dá, ale neprináša to nič nové. // BooKowski